MSM MBA Coffee Talk #24
PHÂN TÍCH BIG DATA CHO LỢI ÍCH DOANH NGHIỆP

Trong những năm gần đây, nền công nghệ dựa trên nền tảng Big data đã có sự đột phá vượt bậc nhờ vào sự phát triển của các tệp đa phương tiện (multimedia), công nghệ đám mây, điện thoại thông minh và mạng xã hội. Mặc dù có số lượng dữ liệu nhiều chưa từng có, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng tận dụng được lợi thế của Big Data để trích xuất được những thông tin hữu ích và biến điều đó thành lợi thế cho doanh nghiệp. Các công nghệ truyền thống không thể phân tích, xử lý và lưu trữ một lượng lớn dữ liệu phi cấu trúc. Vì vậy Các doanh nghiệp phải phát triển các giải pháp quản lý Big data để tận dụng và hưởng lợi từ việc phân tích big data, nhưng làm cách nào để tổ chức hệ sinh thái big data trong doanh nghiệp một cách hiệu quả?

Nội dung thảo luận trong MSM MBA Coffee Talk 24

  • Các khía cạnh quan trọng của hệ sinh thái Big data và ảnh hưởng của nó ở cấp Doanh nghiệp;
  • Đối tượng và các đặc điểm chính của hệ sinh thái Big data;
  • Thảo luận hướng đi của dữ liệu từ điểm xuất phát cho đến đích cuối cùng trong hệ sinh thái big data nhằm để phân tích dữ liệu dành cho mục đích ra quyết định cho doanh nghiệp.

Tham dự sự kiện để được

  • Trang bị kiến thức cần thiết và cơ bản về hệ sinh thái Big data trong doanh nghiệp.
  • Có được cái nhìn rõ ràng về hệ sinh thái Big data và sự liên kết của nó với quá trình ra quyết định và giải quyết vấn đề.
  • Giao lưu với mạng lưới cựu học viên và học viên Chương trình MSM MBA.

Ai nên tham dự

  • Giám đốc điều hành cấp cao - hiểu được tầm quan trọng của Big data trong doanh nghiệp và muốn khai thác nó để có lợi thế cạnh tranh lớn hơn;
  • Nhà Quản lý điều hành và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức lập kế hoạch chi tiết hệ sinh thái, thiết kế cơ sở hạ tầng, mua công nghệ, triển khai hệ thống, tích hợp dữ liệu, thực hiện các ứng dụng, duy trì chất lượng dữ liệu, quản lý việc sử dụng dữ liệu và trực quan hóa kết quả;
  • Những nhà quản lý thường xuyên ra quyết định - từ bất kỳ doanh nghiệp có quy mô nào, bất kỳ ngành nào và bất kỳ quốc gia nào hoặc những người muốn có thêm kiến thức nhiều hơn về dữ liệu và phân tích dữ liệu

Thông tin sự kiện

Vì số lượng chỗ ngồi có hạn, vui lòng đăng ký sớm.

- Cựu học viên và học viên MSM MBA: Miễn phí tham dự

- Phí tham dự: VND 300,000/ ngườiMiễn phí tham dự cho các anh chị thực hiện đủ các bước sau:

                     + Điền vào phiếu đăng ký tham dự bên dưới;

                     + Thích trang MSM MBA fanpage;

                     + Nhấn nút tham dự và chia sẻ sự kiện ở chế độ công khai trên Facebook, Instagram hoặc Linkedin.  

Diễn giả

GS. Khaled Wahba

Prof. Khaled Wahba is the Academic Dean of Maastricht School of Management in Kuwait. He also is an adjunct faculty at a number of universities, business and technical schools located in various countries. He has dedicated his career as a freelance professional trainer and instructor with a focus on Data Analytics, Big data, Decision Making, Quantitative Research Methods, Digital Transformation, Creative Thinking, Systems Thinking and System Dynamics. His goal is to share his extensive knowledge and experience outside the academic field, targeting corporate and business clients. Individuals trained represent different sectors such as Petroleum, Cement, Pharmaceutical, Banking, Telecom, E-Business and ICT.

Prof. Khaled has developed his own portfolio of training courses that he believes are essential for any organization to understand the complexity of business and the decision making process. 

Prof. Khaled served as the CEO of an IT startup company operating in Egypt and the UAE for 4 years. After which, he shifted his career path to extend his experience and knowledge in academia, to corporate and private sector clients.