Quản Trị Chiến Lược Quốc Tế

Địa điểm học: Trường Đại Học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

MBA chuyên ngành Quản Trị Chiến Lược Quốc Tế cung cấp cho học viên kiến thức và công cụ quản lý thực tiễn, để có thể quản lý hiệu quả trong môi trường cạnh tranh toàn cầu hiện nay.

Chuyên ngành này gồm các môn học sau:

Khóa học này đi sâu vào những thách thức trong kinh doanh, trong thời đại kỹ thuật số đòi hỏi những thay đổi đáng kể trong quá trình thực hiện và phát triển chiến lược. Học viên sẽ có được cái nhìn tổng thể của tất cả quy trình quản lý chiến lược: từ định vị cạnh tranh, phân tích đối thủ cạnh tranh, phân tích chiến lược thích nghi đến chiến lược của tổ chức, phát triển bền vững, sự đổi mới và áp dụng những đổi mới đó để phát triển và nắm bắt các cơ hội thị trường, xác định các bước đi của đối thủ trong ngành, khai thác các nguồn lực của tổ chức để xây dựng và bảo đảm lợi thế cạnh tranh chiến lược.

Sự xuất hiện của công nghệ kỹ thuật số không chỉ cung cấp cho nhà quản lý doanh nghiệp các công cụ tiếp thị mới mà còn thay đổi mô hình tiếp thị hiện đại bằng cách thu thập và phân tích dữ liệu lớn và cá nhân hóa hàng loạt hành vi của khách hàng. Các nhà quản lý doanh nghiệp cần nắm vững các công cụ tiếp thị mới và thay đổi phương pháp tiếp thị của mình để có thể cạnh tranh trong thời đại kỹ thuật số.

Môn học này cung cấp kiến thức về việc sử dụng các công cụ và kỹ thuật tiếp thị kỹ thuật số như trang web, quảng cáo hiển thị, tiếp thị nội dung, tiếp thị công cụ tìm kiếm, tiếp thị truyền thông xã hội, tiếp thị qua email và tiếp thị trên thiết bị di động. Phương pháp tiếp thị trong khóa học là dựa trên việc phân tích dữ liệu có được

Môn học này nhằm mục đích thảo luận tại sao việc hệ thống các chiến lược gắn với kết quả tích cực đối với xã hội lại có thể củng cố và duy trì lợi thế cạnh tranh của tổ chức. Môn học thảo luận về các chiến lược với các quan điểm khác nhau: các vấn đề chính và động lực cho tăng trưởng dài hạn; ý nghĩa thực sự của năng lực cạnh tranh quốc tế; các khái niệm chính của chiến lược kinh doanh trong khởi nghiệp; tầm quan trọng của những bất ổn trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống và những phương pháp đối phó hữu ích; "định kiến nhận thức" và cách để đối phó với định kiến này; tư duy thiết kế và phương pháp nhanh nhẹn; ý tưởng triết học cho sự thành công và ý nghĩa trong kinh doanh và cuộc sống.

Quản trị doanh nghiệp tăng cường sự tin tưởng, minh bạch, trách nhiệm để thúc đẩy đầu tư dài hạn và tạo ra các giá trị doanh nghiệp cao hơn, mang lại sự ổn định tài chính cho tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững hơn. Mục tiêu của môn học giúp trang bị kiến thức cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp khả năng hoàn thành nghĩa vụ chăm sóc và lòng trung thành của họ đối với các tổ chức, các cổ đông và các bên liên quan khác mà họ sẽ phục vụ như là giám đốc công ty hoặc giám đốc điều hành.

⇒ Những môn học trên đây là những môn học của giai đoạn Chuyên ngành. Bấm vào đây để xem toàn bộ chương trình học.

TOP