Quản Lý Y Tế

Địa điểm học: Maastricht School of Management, Hà Lan.

Lợi ích

Trang bị bản thân để trở thành nhà lãnh đạo tài ba trong lĩnh vực Y tế

Tập trung chủ yếu vào các yếu tố tiên quyết trong việc quản lý tổ chức y tế;

 Chương trình học thiết kế linh hoạt và tập trung;

√ Chương trình học mang tính thực tiễn cao;

√ Tham gia vào mạng lưới học viên đa dạng và toàn cầu.

Môn học

Các môn học Chuyên ngành Quản lý Y Tế

Trong chuyên ngành Quản lý Y tế (Healthcare Management), học viên sẽ tìm hiểu được các yếu tố cốt lõi của việc quản lý các tổ chức y tế. Sau khi hoàn tất chuyên ngành học này, học viên sẽ được trang bị đầy đủ để có thể trở thành nhà quản lý tài ba trong lĩnh vực quản lý y tế.

Các môn học cung cấp các kiến thức chuyên sâu về:

Môn học này cung cấp một cái nhìn tổng quan về lĩnh vực y tế - một lĩnh vực phát triển nhanh chóng, các nhân tố liên quan đến sản xuất và cung cấp dịch vụ y tế, những thách thức và cơ hội quan trọng do các công nghệ mới mang đến, cơ chế tài chính, mô hình kinh doanh, và sự phát triển pháp lý và chính trị được tạo ra bởi sự cải cách pháp luật gần đây. Khóa học có tính tương tác cao tạo ra các cuộc tranh luận và thảo luận nhóm với các nhà quản lý y tế nhiều kinh nghiệm. Học viên sẽ có được những kiến thức chuyên sâu về các xu hướng y tế quốc tế trong tương lai và tác động của những xu hướng này đối với việc quản lý và cung cấp dịch vụ y tế. Các đề tài giảng dạy xoay quanh việc đánh giá các hệ thống y tế, tìm hiểu nhu cầu đối với các dịch vụ và sản phẩm y tế, đánh giá công nghệ, các hệ thống quản lý y tế, vấn đề chi phí, chất lượng và cơ chế thanh toán.

Việc nâng cao chất lượng trải nghiệm của bệnh nhân và cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân là nền tảng chính để cải thiện chất lượng trong y tế. Khóa học này tập trung vào quản lý chất lượng liên quan đến chăm sóc y tế lấy bệnh nhân làm trọng tâm. Các khái niệm, công cụ, kỹ thuật quản lý chất lượng y tế, đặc biệt là quản lý tiếp thị dịch vụ được quan tâm đáng kể để giải quyết nhu cầu chăm sóc khách hàng tập trung hơn. Ngoài ra, khóa học còn thảo luận làm thế nào để phát triển và thực hiện các chương trình quản lý rủi ro hiệu quả dựa trên quy mô tổ chức, phạm vi dịch vụ và các hoạt động, địa điểm và tài nguyên có sẵn. Người tham dự sẽ có thể đạt được những kỹ năng cần thiết để quản lý rủi ro y tế thành công và các bước cần thiết trong việc ra quyết định quản lý rủi ro.

Công nghệ thông tin và hệ thống thông tin là yếu tố quan trọng đối với công tác quản lý tại các cơ sở y tế. Trong môn học này, người tham dự sẽ biết được những khả năng mới mà Y tế Điện tử mang lại từ việc sử dụng các nguồn dữ liệu và cách mà công nghệ mới giúp cải thiện hiệu quả sử dụng các dữ liệu này. Học viên sẽ hiểu được cách Y tế Điện tử giúp ích hơn trong việc tích hợp các dịch vụ y tế; ví dụ như các hình thức tương tác và cộng tác mới giữa các tổ chức y tế, chuyên gia y tế, tổ chức cung cấp dịch vụ y tế và bệnh nhân. Khóa học còn hướng dẫn cách xử lý lượng dữ liệu khổng lồ được tích góp từ các ứng dụng Y tế Điện tử. Học viên được học cách thu thập dữ liệu lớn từ các ứng dụng Y tế Điện tử khác nhau và và tìm hiểu các kỹ thuật phân tích được sử dụng phổ biến để diễn dịch và giải thích các dữ liệu này góp phần cung cấp dịch vụ y tế cá nhân hóa hơn và đúng mục tiêu hơn.

Trong khóa học này, học viên sẽ được trang bị kiến thức về các công cụ tài chính cần thiết trong việc đưa ra quyết định tài chính, chiến lược và vận hành. Môn học còn hướng dẫn cách ứng dụng lý thuyết, nguyên tắc và khái niệm tài chính và quản lý tài chính vào các tổ chức y tế bao gồm việc lên kế hoạch, quyết định đầu tư, tài trợ nợ & vốn cổ phần, ngân sách vốn và kiểm soát tài chính. Ngoài ra, học viên còn có cơ hội phát triển kiến thức thực tế và khái niệm về tài chính y tế như các nguồn tài trợ, doanh thu, yếu tố quyết định chi phí & phân bổ chi phí, thanh toán cho bên thứ 3, hợp đồng chăm sóc sức khỏe và những đánh giá có ảnh hưởng đến tổ chức y tế. Người học sẽ được trang bị kiến thức để có thể kiểm soát hiệu quả các hoạt động tại cơ sở y tế.

⇒ Những môn học trên đây là những môn học của giai đoạn Chuyên ngành. Bấm vào đây để xem toàn bộ chương trình học.

Ưu thế

Lý do học môn Chuyên ngành tại MSM MBA

Tận hưởng lợi ích và cơ hội kết nối không giới hạn với cộng đồng MSM toàn cầu:

Giai đoạn chuyên ngành tại Maastricht School of Management (MSM) Hà Lan thường được tổ chức trong tháng Sáu, kéo dài trong 2 tuần và tập trung bao gồm học viên MBA của MSM, học viên từ xa và học viên từ các đối tác quốc tế của MSM. Điều này đem đến cho người học cơ hội để tương tác với các bạn học đến từ các quốc gia khác nhau với các ngành nghề đa dạng. Đây là một cơ hội lý tưởng để học viên tiếp tục mở rộng mạng lưới gắn kết.

Kiến thức chuyên sâu thông qua môi trường học tương tác

4 môn học chuyên ngành đi sâu vào các chủ đề cụ thể và mang lại lợi ích cạnh tranh cho sự nghiệp của người học. Các chuyến tham quan công ty, bài giảng của các chuyên gia khách mời, các bài tập tình huống và những bài thảo luận nhóm là tất cả những hoạt động trong lớp nhằm giúp học viên có thể áp dụng kiến thức được học ngay lập tức và tối đa vào tổ chức của mình.

TOP