KẾ TOÁN & TÀI CHÍNH

Địa điểm học: Maastricht School of Management, Hà Lan

Lợi ích

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ

Có thể làm việc trong môi trường tài chính quốc tế, cũng như có thể áp dụng các kỹ năng học được đáp ứng nhu cầu của các thị trường mới nổi.

Có kỹ năng tài chính và kế toán để trở thành nhà quản lý hiệu quả.

√ Hiểu được mối liên kết giữa chiến lược và tài chính của doanh nghiệp.

√ Tham gia vào mạng lưới học viên đa dạng và toàn cầu.

Môn học

Các môn học MBA Chuyên ngành Kế Toán & Tài Chính

Chương trình học MBA Chuyên ngành Kế toán & Tài chính tập trung vào các vấn đề lý thuyết và thực tiễn đương đại trong lĩnh vực kế toán và tài chính.

Chuyên ngành gồm các môn học với kiến thức chuyên sâu về:

Môn học này cung cấp kiến thức chuyên sâu về quản trị công ty. Ví dụ như mối liên hệ giữa cơ cấu khác nhau của công ty có thể dẫn đến sự thay đổi lợi ích liên quan giữa nhà quản lý và cổ đông. Môn học đi sâu vào các quy định và nguyên tắc trong nội bộ công ty, phương pháp định giá và kỹ thuật đánh giá cơ bản cũng như xem xét các loại tái cấu trúc doanh nghiệp cụ thể và ý nghĩa của chúng đối với việc quản trị các công ty hoạt động ở các nước công nghiệp và các nước đang phát triển.

Môn học xoay quanh các chính sách tiền tệ, hệ thống tiền tệ quốc tế, thị trường vốn, tổ chức tài chính, tài chính ngắn hạn và dài hạn. Kiến thức chuyên sâu về tài chính này sẽ trang bị cho học viên những kiến thức và hiểu biết cần thiết để vận dụng trên thị trường quốc tế.

Môn học này cung cấp kiến thức chuyên sâu về các phương pháp báo cáo tài chính tiên tiến đóng vai trò quan trọng trong báo cáo tài chính của các công ty đa quốc gia. Phương pháp này bao gồm cả các vấn đề đo lường và công bố. Các chủ đề được thảo luận chi tiết trong môn học bao gồm khoản dự phòng và nợ tiềm tàng, công cụ tài chính, sự suy giảm, kết hợp kinh doanh và hợp nhất các công ty con (nước ngoài). Mặc dù một phần đáng kể của môn học sẽ tập trung vào ứng dụng thực tế của Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), tỷ lệ trên mức tiêu chuẩn cũng sẽ được thảo luận thông qua các nghiên cứu nổi bật từ tài liệu học thuật chuyên ngành.

Môn học trang bị cho học viên kiến thức về cách chiến lược kinh doanh có thể được kết hợp vào Kế toán quản trị để nâng cao vị thế cạnh tranh của công ty. Bên cạnh việc phân tích các khái niệm quan trọng về chi phí, cấu trúc chi phí và hành vi chi phí, môn học cũng thảo luận về tầm quan trọng và cách tiếp cận, chi phí của các đối thủ cạnh tranh để xác định vị thế cạnh tranh tương đối. Môn học đưa ra các công cụ để đánh giá hiệu suất từ các quan điểm tài chính và phi tài chính, bao gồm chi phí dựa trên hoạt động, quản lý chất lượng tổng thể và chi phí chất lượng như một lợi thế cạnh tranh. Môn học thảo luận các vấn đề liên quan đến việc cung cấp thông tin kế toán có liên quan cho ban quản trị, bao gồm bảng điểm cân bằng và chi phí dựa trên hoạt động. Và các phương thức báo cáo để có thể sử dụng thông tin tài chính nhằm phục vụ tốt nhất cho  việc xây dựng chiến lược công ty.

⇒ Những môn học trên đây là những môn học của giai đoạn Chuyên ngành. Bấm vào đây để xem toàn bộ chương trình học.

Ưu thế

Lý do học môn Chuyên ngành tại MSM MBA

  • Được thiết kế dành cho nhà quản lý.
  • Môi trường học quốc tế và đa văn hóa, đa ngành nghề.
  • Mang đến cơ hội tiếp xúc với cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực.
  • Học tập tại trung tâm Châu Âu.
  • Môi trường học tập đa dạng, học viên chia sẻ kinh nghiệm của mình với bạn học và giáo sư đến từ các nước và lĩnh vực khác nhau.

Tận hưởng lợi ích và cơ hội kết nối không giới hạn với cộng đồng MSM toàn cầu.

Giai đoạn chuyên ngành tại Maastricht School of Management (MSM) Hà Lan thường được tổ chức trong tháng Sáu/ tháng Bảy, kéo dài trong 2 tuần và tập trung bao gồm học viên MBA của MSM, học viên từ xa và học viên từ các đối tác quốc tế của MSM. Điều này đem đến cho người học cơ hội để tương tác với các bạn học đến từ các quốc gia khác nhau với các ngành nghề đa dạng. Đây là một cơ hội lý tưởng để học viên tiếp tục mở rộng mạng lưới gắn kết.

Kiến thức chuyên sâu thông qua môi trường học tương tác.

4 môn học chuyên ngành đi sâu vào các chủ đề cụ thể và mang lại lợi ích cạnh tranh cho sự nghiệp của người học. Các chuyến tham quan công ty, bài giảng của các chuyên gia khách mời, các bài tập tình huống và những bài thảo luận nhóm là tất cả những hoạt động trong lớp nhằm giúp học viên có thể áp dụng kiến thức được học ngay lập tức và tối đa vào tổ chức của mình.

TOP