Chuyên ngành MBA tại Chương trình MSM MBA

MBA là chương trình quản trị tổng quát, nhưng tại MSM MBA, học viên có thể chọn các chuyên ngành khác nhau nhằm phục vụ cho mục tiêu nghề nghiệp của bản thân, hoặc thử thách bản thân trong những lĩnh vực mới.

Học viên có thể chọn học chuyên ngành tại Việt Nam hoặc tại Maastricht Hà Lan. Chuyên ngành tại Maastricht Hà Lan thường được tổ chức vào tháng Sáu/ tháng Bảy của năm học thứ 2, và kéo dài trong vòng 13 ngày.

Chương trình MSM MBA cung cấp một số chuyên ngành học sau:

* Một số chuyên ngành có thể sẽ có thêm phí phát sinh

Học viên Chương trình MSM MBA sẽ nhận được:

Cơ hội kết nối với mạng lưới cộng đồng MSM toàn cầu.

Giai đoạn chuyên ngành tại Maastricht School of Management (MSM) Hà Lan thường được tổ chức trong tháng Sáu/ tháng Bảy, kéo dài trong 2 tuần và tập trung bao gồm học viên MBA của MSM, học viên từ xa và học viên từ các đối tác quốc tế của MSM. Điều này đem đến cho người học cơ hội để tương tác với các bạn học đến từ các quốc gia khác nhau với các ngành nghề đa dạng. Đây là một cơ hội lý tưởng để học viên tiếp tục mở rộng mạng lưới gắn kết.

Kiến thức chuyên sâu thông qua môi trường học tương tác.

4 môn học chuyên ngành đi sâu vào các chủ đề cụ thể và mang lại lợi ích cạnh tranh cho sự nghiệp của người học. Các chuyến tham quan công ty, bài giảng của các chuyên gia khách mời, các bài tập tình huống và những bài thảo luận nhóm là tất cả những hoạt động trong lớp nhằm giúp học viên có thể áp dụng kiến thức được học ngay lập tức và tối đa vào tổ chức của mình.

TOP