KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ

Chương trình MSM MBA tự hào là Chương trình duy nhất tại Việt Nam được chứng nhận kiểm định bởi các tổ chức Quốc tế: AMBA (Association of MBAs), ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs), IACBE (International Assembly for Collegiate Business Education) và ATHEA (The Association for Transnational Higher Education Accreditation). Được kiểm định bởi những tổ chức này đảm bảo rằng MSM-MBA là chương trình MBA được công nhận quốc tế.

Ngoài ra, để duy trì chất lượng theo đúng các tiêu chuẩn của các tổ chức trên, Chương trình MBA của MSM luôn cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng hàng đầu với giáo trình và phương pháp giảng dạy luôn được cập nhật bởi các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và kinh doanh.

Bên cạnh đó, Trường Quản lý Maastricht luôn giữ vững vị trí 4 Palms trong danh mục các trường Kinh doanh có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới.

Từ năm 2010, Eduniversal xếp hạng Trường Quản lý Maastricht MBA thứ 1 trong danh mục các trường Kinh doanh tại Hà Lan, và kể từ năm 2011 trường MSM được xếp hạng 1 trong danh mục các trường Kinh doanh trên thế giới.

Theo bảng xếp hạng Eduniversal’s 2015 Best Masters ranking, và 2017 Eduniversal Ranking Trường Quản lý Maastricht được xếp hạng 2 tại Hà Lan và thứ 11 toàn Châu Âu.

MSM MBA Program

www.mbaworld.com

Tổ chức kiểm định AMBA là đơn vị hàng đầu đánh giá chất lượng với tiêu chuẩn cao nhất khi xét duyệt các trường đào tạo kinh doanh sau đại học. Chỉ có những chương trình  đào tạo MBA tốt nhất trên thế giới mới được tổ chức này công nhận. Sinh viên, Viện đào tạo cao học, học viên tốt nghiệp và các chủ doanh nghiệp đều công nhận rằng nhận được chứng nhận AMBA chính là sự bảo đảm về chất lượng.

www.iacbe.org

IACBE là tổ chức kiểm đinh chuyên nghiệp hàng đầu dựa trên kết quả đầu ra của sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình đào tạo kinh doanh tại các trường cao đẳng và đại học trên thế giới. Phương châm hoạt động của IACBE là thúc đẩy, phát triển, và công nhận các tổ chức giáo dục kinh doanh ưu tú trên toàn thế giới.

www.acbsp.org

ACBSP là cơ quan kiểm định hàng đầu chuyên về hỗ trợ, ghi nhận và khen thưởng sự xuất sắc trong việc giảng dạy của các đơn vị giáo dục kinh doanh. ACBSP thúc đẩy việc cải tiến liên tục và ghi nhận các thành tựu vượt trội trong việc chứng nhận các chương trình giáo dục kinh doanh trên toàn thế giới.

www.athea.org

The Association for Transnational Higher Education Accreditation (ATHEA) là một tổ chức tự nguyện và phi chính phủ, chuyên về đảm bảo chất lượng thông qua việc kiểm định theo các tiêu chí đối với các chương trình học xuyên quốc gia trong hệ thống Châu Âu.

www.eduniversal-ranking.com

Eduniversal có trụ sở tại Paris, là một tổ chức xếp hạng và đánh giá toàn cầu chuyên về giáo dục sau đại học. Bảng xếp hạng 4.000 Chương trình Thạc sĩ và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tốt nhất  của Eduniversal nhằm cung cấp cái nhìn bao quát toàn cầu về các chương trình sau đại học tốt nhất với 30 chuyên ngành trong 1.000 trường kinh doanh hàng đầu tại 154 quốc gia. Việc đánh giá các chương trình dựa trên ba tiêu chí: (1) danh tiếng của chương trình; (2) Lương tháng của việc làm đầu tiên của sinh viên tốt nghiệp; Và (3) sự hài lòng của sinh viên.
TOP