ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TẠI MSM MBA

Đến với MSM MBA Việt Nam, học viên có cơ hội học MBA với các giảng viên đến từ các trường đại học hàng đầu trên thế giới. Bên cạnh đó, học viên cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ của các giảng viên trợ giảng khi thực hiện các dự án, bài tập nhóm hoặc chuẩn bị cho kỳ thi.

Dưới đây là danh sách các giáo sư đang giảng dạy tại MSM.

MSM MBA ProgramXem thêm +10 Tháng Năm 2017 By Office MSM in Professors_child, Professors_child_vi, Professors_vi

Stephanie K. Jones (TS.)

MSM MBA Vietnam world class facultyXem thêm +10 Tháng Năm 2017 By Office MSM in Professors_child, Professors_child_vi

Geert W.J. Heiling (TS.)

Xem thêm +10 Tháng Năm 2017 By Office MSM in Professors_child, Professors_child_vi

Aad Van Mourik (TS.)

MSM MBA ProgramXem thêm +17 Tháng Năm 2017 By ltphuoc in Professors_child, Professors_child_vi

Hà Xuân Trừng (ThS.)

MSM MBA ProgramXem thêm +17 Tháng Năm 2017 By ltphuoc in Professors_child, Professors_child_vi

Vincent Feltkamp (TS.)

Xem thêm +17 Tháng Năm 2017 By ltphuoc in Professors_child, Professors_child_vi

Cao Hào Thi (PGS.TS.)

Xem thêm +17 Tháng Năm 2017 By ltphuoc in Professors_child_vi

Ellen Hertzberg (GS. TS.)

Xem thêm +17 Tháng Năm 2017 By ltphuoc in Professors_child_vi

Lê Nguyễn Hậu (PGS.TS.)

Xem thêm +17 Tháng Năm 2017 By ltphuoc in Professors_child_vi

Martin Testa (ThS.)

Xem thêm +17 Tháng Năm 2017 By ltphuoc in Professors_child_vi

Piman Limpaphayom (TS.)

Xem thêm +17 Tháng Năm 2017 By ltphuoc in Professors_child_vi

Soenen, L.A. Luc (TS.)

Xem thêm +17 Tháng Năm 2017 By ltphuoc in Professors_child_vi

Sundar Venkatesh (TS.)

Xem thêm +31 Tháng Tám 2017 By Office MSM in Professors_child, Professors_child_vi

Jakomijn J. Van Wijk (TS.)

MSM MBA ProgramXem thêm +05 Tháng Hai 2018 By guest in Professors_child, Professors_child_vi

Wynand E.J. Bodewes (TS.)

MSM MBA ProgramXem thêm +05 Tháng Hai 2018 By guest in Professors_child, Professors_child_vi

Diederik P. De Boer (TS.)

MSM MBA ProgramXem thêm +16 Tháng Năm 2018 By guest in Professors_child_vi

Paul Garrison (TS.)

Chúng tôi, MSM-MBA tự hào là Chương trình học MBA duy nhất tại Việt Nam được chứng nhận kiểm định bởi các tổ chức Quốc tế: AMBA, ACBSP, IACBE và ATHEA. Cùng với đội ngũ giảng viên tâm huyết, học viên học MBA tại MSM MBA Việt Nam hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng giảng dạy của chúng tôi.

TOP