MSM MBA - MBA DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ

Chương trình học

Chương trình học MSM MBA bao gồm 70 tín chỉ ECTS* được chia làm 8 module và một khóa luận tốt nghiệp bao gồm: luận văn học thuật, dự án tư vấn kinh doanh hoặc bản kế hoạch kinh doanh.

Module Môn học ECTS*
Understanding Finance Accounting for Managers 3
  Finance for Managers 3
Business Research Tools Research Methods 3
  Decision- Making Tools 3
Developing a Business Plan Digital Transformation 3
  Entrepreneurship 3
Creating Value Marketing in a Global Context 3
  Global Supply Chain Management 3
Strategic Orientation Economics for Managers 3
  Global Corporate Strategy 3
Changing World Change Management 3
  Leadership & Organizational Behavior 3
Global Responsibility Managing Cultural Diversity 3
  Corporate Responsibility and Ethics 3
Chuyên ngành ** Môn học chuyên ngành 1 3
  Môn học chuyên ngành 2 3
  Môn học chuyên ngành 3 3
  Môn học chuyên ngành 4 3
Khóa luận - Luận văn học thuật /
- Dự án tư vấn kinh doanh/
- Bản kế hoạch kinh doanh
16
  Total 70

* European Credit Transfer System (ECTS): hệ thống tín chỉ Châu Âu tương đương với 8 giờ giảng dạy trên lớp.

** Các môn học trong giai đoạn chuyên ngành của Chương trình MSM MBA. Bấm vào đây để biết thêm thông tin về các chuyên ngành ⇐

Chính sách học bổng cùng nhiều ưu đãi cho các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển sớm

Chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho bạn bè, người thân của cựu học viên MSM MBA, cựu sinh viên Bách Khoa và chính sách ưu đãi cho các công ty liên kết.

Bấm vào đây

Hotline: 0904 658 211
Email: admission@msm.edu.vn

Bài viết liên quan

TOP