CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chương trình MBA tại MSM MBA diễn ra trong khoảng 24 tháng bao gồm 3 giai đoạn: Nền tảng & Cốt lõi, Chuyên ngành và Khóa luận tốt nghiệp.

Các môn học được bắt đầu bằng tuần đầu tiên học liên tục với giáo sư nước ngoài, sau đó là hai tuần tự học và hoàn thành các bài tập nhóm/ cá nhân dưới sự hỗ trợ của giảng viên trợ giảng (một số môn). Bài thi cuối khóa sẽ được tổ chức vào tuần thứ ba (tính từ tuần học đầu tiên).

Các buổi học diễn ra vào buổi tối các ngày trong tuần và vào cuối tuần. Tài liệu giảng dạy sẽ được cung cấp cho học viên một tuần trước khi môn học bắt đầu.

chương trình MBA

Trong giai đoạn cuối cùng (Khóa luận tốt nghiệp), học viên sẽ nghiên cứu và thực hiện một dự án/ luận văn theo chủ đề tự chọn với sự hướng dẫn từ giáo sư của MSM Hà Lan và giáo sư trong nước.

5 BƯỚC TRONG LỘ TRÌNH HỌC

Tốt nghiệp là ngày đáng tự hào của học viên, gia đình và bạn bè của họ. Đây là một dịp đặc biệt để kỷ niệm thành tích học tập của học viên, thành tựu của tất cả những khó khăn phải trải qua trong thời gian học tại Chương trình MSM-MBA. Đây là lúc đánh dấu thời điểm mà học viên hoàn tất Chương trình MBA để kiến tạo con đường riêng. Chương trình MSM-MBA rất mong muốn làm cho ngày này thật đặc biệt và đảm bảo rằng ngày tốt nghiệp của mỗi học viên là một kỷ niệm đáng nhớ trong nhiều năm tới.

Học viên có thể chọn tham dự lễ tốt nghiệp tại trường Maastricht School of Management - Hà Lan, tại Chương trình MSM-MBA Việt Nam, hoặc cả hai. Bằng cấp MBA và bảng điểm của học viên học tại Chương trình MSM-MBA Việt Nam cũng giống như tất cả học viên đã theo học tại Maastricht School of Management Hà Lan. Đây chính là sự khác biệt lớn của bằng MBA của bạn – chính là bằng cấp có giá trị quốc tế.

 

TOP