CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DIPLOMA QUẢN LÝ Y TẾ
DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ

Diploma quản lý y tế
  • Bạn đang là chuyên gia làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hoặc đang muốn tham gia vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe;
  • Bạn đang cần một giải pháp sáng tạo cho các vấn đề trong việc quản lý cơ sở y tế hiện đại ngày nay;
  • Bạn muốn chuẩn bị tốt hơn để đối mặt với tình hình y tế đang thay đổi ở VIỆT NAM;
  • Bạn muốn thăng tiến trong lĩnh vực nghiên cứu y khoa, bảo hiểm, quản trị bệnh viện, công nghệ hoặc quản lý y tế.

Chương trình đào tạo Diploma Quản lý Y tế cung cấp những kiến thức quản trị cốt lõi của việc quản lý các cơ sở y tế, sự hiểu biết sâu sắc về các xu hướng trong tương lai và tác động của những xu hướng này đến dịch vụ y tế. Chương trình học trọng tâm vào dịch vụ chăm sóc y tế, đặc biệt nhấn mạnh vào việc lấy bệnh nhân làm trọng tâm. Người tham dự sẽ học được cách triển khai các công nghệ mới dành cho y tế tích hợp và hiệu quả hơn, phát triển các kỹ năng kiểm soát tài chính mà không ảnh hưởng đến chất lượng.

Với những kiến thức và kỹ năng học được trong chương trình đào tạo Diploma Quản Lý Y Tế, người học sẽ được trang bị tốt để trở thành nhà quản lý chuyên nghiệp trong lĩnh vực Y tế.

Đối tượng tham dự

  • Các Trưởng, Phó Khoa, Trưởng nhóm đang công tác tại các Bệnh viện, Cơ sở Y tế;
  • Những người làm công tác quản lý trong ngành Y tế;
  • Những người muốn làm giàu kiến thức và kỹ năng quản lý
TOP