Áp dụng OKRs vào Quản trị bệnh viện

Phần trình bày của ThS. Huỳnh Bảo Tuân trong MSM MBA Coffee Talk: Làm điều quan trọng - Nâng cao hiệu quả quản lý đảm bảo mục tiêu trong Y tế

Thạc sĩ Huỳnh Bảo Tuân, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và đào tạo quản trị BR&T, Đại học Bách Khoa

Lãnh đạo bệnh viện phải nhìn ra được là làm điều gì thì quan trọng cho bệnh viện mình trong tương lai. Mà làm điều gì là quan trọng là câu chuyện của chiến lược. Chọn lựa chiến lược tốt lại phụ thuộc nhiều yếu tố môi trường, ngành, xu hướng, công nghệ, nguồn lực nội tại … vấn đề là tổ chức của mình sẽ chọn lựa con đường nào để có thể tận dụng được xu hướng y tế, đáp ứng được những giá trị mà thị trường xem trọng. Do vậy chọn cho đúng một Driving focus là chọn ra mũi nhọn quan trọng có ý nghĩa và phù hợp cho bệnh viện, từ đó hướng toàn bộ tổ chức tập trung tổng nguồn lực vào mũi nhọn này tức là làm OKRs.

Chọn lựa một mục tiêu mũi nhọn để tập trung nguồn lực thường gặp những lực cản nhất định: Lãnh đạo có tư duy thúc đẩy tổ chức hướng theo chuyên môn của cá nhân thay vì hướng theo giá trị cần đem lại cho người bệnh; Lãnh đạo có tư duy đầu tư dàn trải không có mục tiêu cụ thể.

Bước tiếp theo của chọn lựa mục tiêu trọng tâm (Driving focus) là cần Minh bạch (Transparency). Thúc đẩy minh bạch dựa trên cơ chế liên tục chia sẻ, thảo luận, thuyết phục thay vì đưa chỉ thị từ trên xuống.

Ý tưởng xuyên suốt của OKRs cũng cho thấy Bước kế đến cực kỳ quan trọng cho việc triển khai mục tiêu thành công là Tổ chức sắp xếp hệ thống các kết quả quan trọng, tổ chức nguồn lực đảm bảo đạt được các kết quả quan trọng này (Alignment), và gắn kết mọi người với mục tiêu trọng yếu đã xác định (Engagement) bằng các công cụ quản lý nhân sự thúc đẩy gắn kết con người trong tổ chức cùng hướng đến mục tiêu.

Do vậy ý tưởng OKR – Tổng lực cho một mục tiêu chung – đòi hỏi 4 bước quan trọng bệnh viện cần thực hiện: Chọn lựa mục tiêu trọng tâm – Minh bạch và không ngừng truyền thông phản hồi – Tổ chức hệ thống các mục tiêu và kết quả trọng yếu cấp trên cấp dưới – Gắn kết con người và nguồn lực với mục tiêu tổ chức.

Hiểu OKR sẽ giúp nghiệm ra rất nhiều triết lý hay trong việc thúc đẩy bệnh viện tiến về phía trước vì mục tiêu chung tốt đẹp hơn!

Nguồn: Chương trình MSM MBA

Đọc thêm: Phần trình bày của ThS. BS. Hồ Mạnh Tường trong MSM MBA Coffee Talk: Làm điều quan trọng - Nâng cao hiệu quả quản lý đảm bảo mục tiêu trong Y tế

Đọc thêm: Từ ý tưởng OKR đến triển khai thành công OKR trong một tổ chức đòi hỏi các thực hành và kỹ thuật cụ thể. Xin hẹn các bác sĩ, các nhà quản lý quan tâm đến Quản lý y tế tham dự Chương trình đào tạo Ngắn hạn "Triển khai thành công OKR tại bệnh viện - Kỹ thuật và những thảo luận thực tiễn" do ThS. Huỳnh Bảo Tuân cùng ThS. BS. Nguyễn Thành Danh giảng dạy. Đọc thêm thông tin.

TOP