HOẠT ĐỘNG DÃ NGOẠI

Với tiêu chí tạo mối quan hệ gần gũi hơn cho tất cả các thành viên của Maastricht MBA VN, hoạt động này được thiết kế đặc biệt dành cho cựu học viên MSM-MBA và học viên hiện tại xây dựng mối quan hệ lâu dài xuất phát tình bạn và tình chiến hữu. Chuyến dã ngoại được tổ chức với nhiều trò chơi ngoài trời, không chỉ mang lại cho người tham dự những khoảnh khắc vui tươi mà còn thắt chặt thêm mối quan hệ gắn kết giữa các thành viên trong cộng MSM-MBA.

Cùng nắm tay, chúng ta sẽ tạo nên một gia đình MSM lớn mạnh và vững bền!