MSM Coffee Talk

Một chuỗi các buổi cà phê đàm đạo “MSM Coffee Talk” với các chủ đề kinh doanh khác nhau được tổ chức bên ngoài lớp học. Hoạt động này được tổ chức bởi Chương trình MSM-MBA và các giảng viên/ cựu học viên nhằm giúp các học viên, cựu viên và cộng đồng doanh nhân có cơ hội tiếp cận những kiến thức được cập nhật mới nhất và kinh nghiệm khi áp dụng những kiến thức này vào hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp. Các buổi hội thảo được tổ chức định kỳ hàng tháng tại các quán cà phê vào cuối tuần, nhằm tạo không khí thoải mái, thân thiện và gắn kết cho người tham dự.