Cộng đồng cựu học viên lớn mạnh

Chúng tôi tự hào với mạng lưới hơn 1,000 cựu học viên và học viên đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, từ doanh nhân, kỹ sư, bác sĩ, luật sư cho đến các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính. Rất nhiều thành viên hiện đang nắm giữ những vị trí chủ chốt trong các doanh nghiệp vừa, các tập đoàn lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Hiện nay, cộng đồng cựu học viên và học viên MSM MBA tại Việt Nam (MSM MBA ASA) đang tiếp tục phát triển lớn mạnh hơn theo thời gian.

Khi gia nhập vào cộng đồng MSM MBA, đồng nghĩa rằng bạn đã thiết lập cho mình các mối quan hệ xây dựng trên tình hữu nghị, tình bạn; và sẽ cùng bạn tạo nên thành công trong tương lai.

MSM MBA đang tiếp tục phát triển vững chắc để xây dựng nên một cộng đồng kinh doanh lớn mạnh nhằm giúp các thành viên tự tin hơn với kiến thức và kinh nghiệm bản thân để vượt qua những thách thức và gặt hái được thành công trên con đường sự nghiệp.

BE WITH US, BE BIG!

THINK WITH US, THINK GREAT!