Chương Trình Lâu đời & Uy tín

Từ năm 1998, MSM-MBA là Chương trình liên kết đào tạo giữa trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM – Đại học hàng đầu khu vực phía Nam và Maastricht School of Management – một trong những trường quốc tế dạy về quản trị có tầm ảnh hưởng ở Tây Âu.

Chương trình MSM cũng tự hào một trong những chương trình MBA quốc tế đầu tiên tại VN, MSM-MBA không ngừng đổi mới và liên tục đóng góp nhân sự quản lý chất lượng cao cho cộng đồng kinh tế khu vực ASEAN và toàn cầu.