Bằng cấp & Kiểm định Quốc tế

Bằng MBA quốc tế hoàn toàn do trường Quản lý Maastricht Hà Lan cấp, và được kiểm định bởi 3 tổ chức Kiểm định quốc tế uy tín – AMBA, ACBSP, IACBE- là một trong những điểm nổi bật nhất của Chương trình MSM-MBA tại Việt Nam. Gia nhập vào những tổ chức kiểm định này bảo đảm rằng MSM-MBA là chương trình MBA được quốc tế công nhận, bảo đảm rằng MSM-MBA là chương trình cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng hàng đầu với giáo trình và phương pháp giảng dạy luôn được cập nhật bởi các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và kinh doanh.

www.mbaworld.com
Tổ chức kiểm định AMBA là đơn vị hàng đầu đánh giá chất lượng với tiêu chuẩn cao nhất khi xét duyệt các trường đào tạo kinh doanh sau đại học, và chỉ có những chương trình  đào tạo Quản trị tốt nhất trên thế giới mới được tổ chức này công nhận. Sinh viên, Viện đào tạo cao học, học viên tốt nghiệp và các chủ doanh nghiệp đều công nhận rằng nhận được chứng nhận AMBA chính là sự bảo đảm về chất lượng.
www.iacbe.org
IACBE là tổ chức kiểm đinh chuyên nghiệp hàng đầu dựa trên kết quả đầu ra của sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình đào tạo kinh doanh tại các trường cao đẳng và đại học trên thế giới. Phương châm hoạt động của IACBE là thúc đẩy, phát triển, và công nhận các tổ chức giáo dục kinh doanh ưu tú trên toàn thế giới.
www.acbsp.org
ACBSP là cơ quan kiểm định hàng đầu chuyên về hỗ trợ, ghi nhận và khen thưởng sự xuất sắc trong giảng dạy của các đơn vị giáo dục kinh doanh. ACBSP thúc đẩy việc cải tiến liên tục và ghi nhận các thành tựu vượt trội trong việc chứng nhận các chương trình giáo dục kinh doanh trên toàn thế giới.

Ranking

www.eduniversal-ranking.com

Eduniversal có trụ sở tại Paris, là một tổ chức xếp hạng và đánh giá toàn cầu chuyên về giáo dục sau đại học. Bảng xếp hạng 4.000 Chương trình Thạc sĩ và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tốt nhất  của Eduniversal về nhằm cung cấp cái nhìn tổng thể mang tính chất quốc tế về các chương trình sau đại học với 30 chuyên ngành trong 1.000 trường kinh doanh hàng đầu tại 154 quốc gia. Việc đánh giá các chương trình dựa trên ba tiêu chí: (1) danh tiếng của chương trình; (2) Lương tháng của việc làm đầu tiên của sinh viên tốt nghiệp; Và (3) sự hài lòng của sinh viên.

Maastricht School of Management vẫn giữ vị trí đầu tiên trong danh mục Palms of Excellence, là một trường kinh doanh hàng đầu có ảnh hưởng đáng kể trên thế giới. Ngoài ra chương trình MBA của Maastricht School of Management được xếp hạng # 2 ở Hà Lan và # 14 ở Tây Âu.