THAM QUAN CÔNG TY

Hoạt động này nhằm mục đích tạo điều kiện cho học viên có cơ hội đến tham quan doanh nghiệp của cựu học viên và tìm hiểu các phương thức quản lý tại các doanh nghiệp này. Trong chuyến đi này, học viên được tìm hiểu các cách áp dụng thành công các kiến thức được học từ Chương trình về quản lý chiến lược, điều hành doanh nghiệp, các ứng dụng về quản lý chuỗi cung ứng, cách thức đo lường các chỉ số hoạt động công ty, tối ưu hóa năng lực nhân viên, cách làm việc nhóm, cách quản lý, tiếp thị…. từ sách giáo khoa vào thực tiễn điều hành doanh nghiệp.