Stephanie K. Jones (TS.)

Stephanie K. Jones (TS.)

Môn học: Managing Cultural Diversity, Leadership & Organizational Behavior.

Bằng Tiến sĩ của trường Đại học College London

Giảng viên Trường Quản lý Maastricht.

Cô quản lý các dịch vụ tư vấn và đào tạo tại Anh, Hongkong, Úc, Dubai, Trung Quốc và Ấn Độ.

Cô tích cực tham gia công việc nghiên cứu và viết sách, báo, cô cũng là tác giả của 25 cuốn sách về kinh doanh và quản lý, bao gồm: Cách viết luận văn Thạc sĩ, Thay đổi và Trách nhiệm Lãnh đạo, Quản trị đa Văn hoá, Cách cua Nelson – Những bài học từ Vị chỉ huy Tài ba (bán chạy thứ 9 ở Anh), Để trở thành Headhunter đúng đầu khắp Châu Âu; và các bài viết trên tạp chí The Financial Times, The Independent, The Sunday Telegraph, The Economist và The Sunday Times …

Giảng viên môn Hành vi Tổ chức.

Chuyên gia trong lĩnh vực: Quản trị và Quản trị Nhân sự, Hành vi Tổ chức, Quản trị đa Văn hóa.