KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ

MSM-MBA tự hào là Chương trình duy nhất tại Việt Nam được chứng nhận kiểm định bởi 3 tổ chức Quốc tế: AMBA (Association of MBAs), ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs), IACBE (International Assembly for Collegiate Business Education). Được kiểm định bởi những tổ chức này đảm bảo rằng MSM-MBA là chương trình MBA được công nhận quốc tế.

Ngoài ra, để duy trì chất lượng theo đúng các tiêu chuẩn của 3 tổ chức trên, Chương trình MBA của MSM luôn cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng hàng đầu với giáo trình và phương pháp giảng dạy luôn được cập nhật bởi các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và kinh doanh.

 

www.mbaworld.com

Tổ chức kiểm định AMBA là đơn vị hàng đầu đánh giá chất lượng với tiêu chuẩn cao nhất khi xét duyệt các trường đào tạo kinh doanh sau đại học. Chỉ có những chương trình  đào tạo MBA tốt nhất trên thế giới mới được tổ chức này công nhận. Sinh viên, Viện đào tạo cao học, học viên tốt nghiệp và các chủ doanh nghiệp đều công nhận rằng nhận được chứng nhận AMBA chính là sự bảo đảm về chất lượng.

www.iacbe.org

IACBE là tổ chức kiểm đinh chuyên nghiệp hàng đầu dựa trên kết quả đầu ra của sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình đào tạo kinh doanh tại các trường cao đẳng và đại học trên thế giới. Phương châm hoạt động của IACBE là thúc đẩy, phát triển, và công nhận các tổ chức giáo dục kinh doanh ưu tú trên toàn thế giới.

www.acbsp.org

ACBSP là cơ quan kiểm định hàng đầu chuyên về hỗ trợ, ghi nhận và khen thưởng sự xuất sắc trong việc giảng dạy của các đơn vị giáo dục kinh doanh. ACBSP thúc đẩy việc cải tiến liên tục và ghi nhận các thành tựu vượt trội trong việc chứng nhận các chương trình giáo dục kinh doanh trên toàn thế giới.