GS.TS. Aad VAn Mourik

GS.TS. Aad VAn Mourik

Các lĩnh vực chuyên môn: Micro Economics, Macro Economics, Managerial Economics, and International Economic for Policy Issues.

Khóa học: Kinh Tế Quản Lý.

Tiến sĩ kinh tế tại Đại học Maastricht.

Giảng viên thỉnh giảng khoa Kinh tế của EU tại KU Leuven.

Phó giáo sư tại Viện Hành chính Châu Âu (EIPA)

Nguyên Giám đốc học thuật tại Trung tâm Đại học Maastricht về Nghiên cứu châu Âu, Hiệu trưởng trường Kinh doanh Cologne (Đức) và là Giám đốc học thuật tại Trường Quản lý Khách sạn Hoge Zuyd

Chuyên ngành và xuất bản sách và bài viết về kinh tế quốc tế/kinh tế hội nhập châu Âu.

Giảng viên Kinh Tế Quản Lý, và các Vấn đề Chính sách Kinh tế Quốc tế.