CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chương trình MBA tại MSM được thiết kế trong vòng 24 tháng bao gồm 3 giai đoạn kiến thức: Nền tảng & Cốt lõi, Chuyên đề và Khóa luận tốt nghiệp.

Các khóa học được bắt đầu bằng tuần đầu tiên học liên tục với giáu sư nước ngoài, sau đó là hai tuần tự học và hoàn thành các bài tập nhóm/ cá nhân dưới sự hỗ trợ của giảng viên trợ giảng. Thi cuối khóa sẽ được tổ chức vào tuần thứ ba (tính từ tuần học đầu tiên).

Thời khóa biểu của các buổi học và thi đều được bố trí vào buổi tối và cuối tuần. Tài liệu giảng dạy sẽ được cung cấp cho học viên hai tuần trước khi khóa học bắt đầu.

chương trình MBA

Trong giai đoạn cuối cùng (khóa luận tốt nghiệp), học viên sẽ nghiên cứu và thực hiện một dự án/ luận văn theo chủ đề tự chọn với sự hướng dẫn từ giáo sư của MSM Hà Lan và giáo sư trong nước.