CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Bạn đang tìm hiểu về chương trình MSM-MBA tại Việt Nam? Dưới đây là một số câu hỏi mà các ứng viên hay đặt ra khi tìm hiểu về Chương trình MSM-MBA:


Học viên nhận được những lợi ích gì khi tham dự chương trình MSM-MBA?

Khi tốt nghiệp, bằng cấp tôi đạt được khi học tại Chương trình MSM-MBA Việt Nam có khác biệt gì so với bằng cấp khi học tại MSM Hà Lan?

Chương trình có chính sách ưu đãi học phí nào không?

Có những chuyên ngành học nào tại Chương trình MSM-MBA?

Nếu tôi không hoàn thành môn học bất kỳ, tôi cần phải làm gì?

Tôi không có nền tảng về kinh tế, điều này có ảnh hưởng đến việc học tập của tôi tại MSM-MBA?