MSM MBA

MSM-MBA Information Session 2017

MSM-MBA Information Session 2017

The year 2017 has been named “Uncertainty”. Brexit (Britain-Exit), “Industry 4.0”, “Trump phenomenon”, changes of leadership in more than 20 big countries… are factors that will dramatically change the global economy, politics, and society.

How are enterprises supposed to restructure strategies to cope with the “Uncertain” environment and turn disadvantages into advantages?

What are entrepreneurs and managers likely to prepare for new variants in the business environment, and for their own changes to meet the higher and higher requirements in the connecting economy?

You are cordially invited to attend the MSM-MBA Information Session:

“STRATEGY MAKING IN THE FACE OF UNCERTAINTY”

Time: Wednesday, 14/06/2017, 18:00-20:30
Venue: Kim Do Hotel, 133 Nguyen Hue, District 1
Speaker:
  Prof. Dr. Arnoud Franken
Lecturer in Strategy at Maastricht School of Management – Netherland

MSM-MBA EMPOWERS GLOBAL BUSINESS LEADERS!

HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI

Hoạt động kết nối cộng đồng

 

Chúng tôi tin rằng học tập là quá trình liên tục và lâu dài, MSM-MBA luôn chú trọng phát triển các hoạt động học tập bên ngoài lớp học nhằm cung cấp cho cộng đồng MSM-MBA những quan sát và trải nghiệm mới nhất về hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu, cũng như tạo thêm mối quan hệ gắn kết trong cộng đồng MSM-MBA.

Nhằm tạo ra không gian và môi trường thuận lợi nhất để các học viên có thể tăng được tính tương tác và học hỏi lẫn nhau ngoài giờ lên lớp, chương trình đã xây dựng các hoạt động bổ trợ để đem lại giá trị cao nhất cho học viên Chương trình MSM-MBA

Gia nhập vào cộng đồng MSM-MBA VN, đồng nghĩa với rằng bạn sẽ được tham gia tất cả các hoạt động kết nối của Chương trình. Hãy gia nhập và kết nối cùng cộng đồng MSM-MBA.

 

⇒ Lý do chọn Chương trình MSM-MBA

⇒ Chương trình học đa dạng tại MSM-MBA